Category: Ֆիզիկա. Լաբարատոր աշխատանք

Ջրի կաթիլի ծավալի որոշումը

Այն իրականացնելու համար անհրաժեշտ են՝ չափագլան և ներարկիչ: Անհրաժեշտ է ներարկիչի օգնությամբ հաշվելով կաթիլների քանակը ջուր լցնել չափագլանի մեջ այնքան, որ ջուրը հասնի 5 մմ3 նիշին: Հետո 5 մմ3-ը բաժանել կաթիլների քանակի վրա և այդվես կարելի է որոշել մեկ կաթիլի ծավալը:

5 մմ3:100=0.05մմ3

Լաբորատոր աշխատանք

Անկանոն պինդ մարմնի ծավալի որոշումը չափագլանի միջոցով: Չափագլանում լցնում ենք այնքան ջուր, որ պինդ մարմինը սուզվի:

c=(a-b):n

(100 մլ-50 մլ):25=50 մլ:25=2

c1=c:2

c1=2:2=1

17*2=34

100+34=134

V=±134

20-17=3

3*2=6 մլ