Category: ՏՐԱՄԱԲԱՆԱԿԱՆ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ

05/30/19

1

130/(26/13)=65

2

14430/(9620/26)=39

3

25կգ 200գ=25200գ

31կգ 680գ=31680գ

31680/(25200/35)=44

4

300/75=4

4/4=1

5

Ա

3*2*2=12

Բ

(3/3)*4*3=12

6

1ձիուն 5 օրում = 100 կգ

1ձիուն 1 օրում = 20 կգ

20*4*7=560

7

(18-4*2)/2=5

8

234 x=?

195 x=85կգ

195/234 պարկը=85կգ

X=85/195

234 x=234*85/195=102

9

8*15=120

480/120=4

560/4=140

140/14=10

12

30կմ/ժ

13

4*26=104

312-104=208

208/4=52

52 կմ/ժ

05/27/19

22.

(140-20):20=6

23.

100*169+18=16918

24.

42*70=2940

25.

4575/3=1525

26.

2*2=4

27.

5*23=40

28.

0+24/2=12

12+24/2=18

18+24/2=21

29.

9  –  9

14  –  4

14  –  6

30.

8  –  8

4  –  12

10  –  6

31.

25  –  16  –  11

14  –  16  –  22

14  –  32  –  6

30  –  16  –  6

#5 (8 – րդ դաս․ )

1. Արմենը պիցան ուտում է 5 րոպեում, Աննան՝ 20, իսկ իրենց պապիկը` 60 րոպեում:  Քանի՞ վայրկյանում բոլորը միասին կուտեն պիցան:

5124

1/60+3/60+12/60=16/60

60/16=3.75ր

3.75ր = 225 վ

Պատ․՝ 225 վ

2. Երեք կանայք իրենց տարիքը չեն ցանկանում ասել, իրանք միայն խոստովանում են որ Աննայի , Բելինդայի և Քրիստինայի տարիքների գումարը 105 է, իսկ Դեիսիի, Բելինդայի և Քրիստինայի տարիքների գումարը՝ 89:  Ի՞նչ կարող ես հստակ պնդել իրենց տարիքների մասին:

Պատ․՝ Աննան մեծ է Դեիսիայից

3. Քանի՞ կարմիր եռանկյունի է պետք սեղանը լցնելու համար:

5124

2+3+4+5=14

Պատ․՝ Հարկավոր կլինի 12 հատ կարմիր եռանկյունի

4. Հաշվի՛ր

1-2+3-4+5-6+…-2016+2017 = ?

Պատ․՝ 1009

5. Քանի՞ տառ կա չինական այբուբենում

Պատ․՝ 0

6. Բիզնես հանդիպման ժամանակ ամեն մարդ բարևում է 7 մարդու:  Եթե  56 ձեռքսեղմում է եղել, ապա քանի՞ մարդ կար հանդպմանը:

Պատ․՝ 16

7. 7x7x7 չափսերով կարմիր ներկված խորանարդը մասնատել են 1x1x1 չափսերով խորանարդների:  Խորանարդներից քանի՞սը ներկված չեն լինի:

5124

53=125

Պատ․՝ 125

8. Հաշվիր նշված անկյունը:  Պատկերում կանոնավոր վեցանկյուն է:

5124

180*4=720

720/6=120

(180-120):2=30

120-30-30=60

Պատ․՝ 60°

9. Անգլերեն լեզվով հանելուկներ`

a)

What is greater than God,
more evil than the devil,
the poor have it,
the rich need it,
and if you eat it, you’ll die?

nothing

b)

What can travel around the world while staying in a corner?

stamp

Նախագծային (8-րդ դաս․)

 1. Հաշվեք X3 + Y3   

ԳԻտենք, որ X + Y = 6 և  X + Y + X2Y + XY2 = 24

6 + X2Y + XY2 = 24 = 6+(x+y)(xy) = 6+(6)(xy)

(24-6):6=3

(x+y)2=x2+2xy+y2=36=x2+6+y2

X2+y2=30

X3+y3=(x+y)(x2-xy+y2)= (6)(30-3)=6*27=162

 1. Արմենը կանգնած է ինչ-որ մի դաշտում։  Նա որևէ ուղղությամբ քայլեց 5 մետր և 45 աստիճանով պտտվեց աջ։  Այնուհետև նա կրկին քայլեց 5 մետր և պտտվեց նույնքան աստիճանով և այդպես շարունակ մինչև կրկին հասավ իր սկզբնական դիրքին։  Այս ընթացքում քանի՞ մետր քայլեց Արմենը։

5*8=40

 1. Գրքի էջերը համարակալելու համար պահանջվեց 2322 թվանշան։  Քանի՞ էջից է բաղկացած գիրքը, եթե առաջին էջի համարը 1 է։

9+90*2+900*3=9+180+2700=2889

2889-2322=567

567/3=189

999-189=810

 1. Divide 40 by half and add ten. What is the answer?

40:2+10=30

 1. The ages of a mother and her graduate son add up to 66. The mother’s age is the son’s age reversed. How old are they?

15 51

6. Նշեք արժեքներ, որ կարող է ընդունել, և արժեքներ, որ չի կարող ընդունել x փոփոխականը հետևյալ նախադասության մեջ.

ա. Գայանեն x տարեկան է, իսկ նրա մայրը` 34 տարեկան:

Պատ.՝ (1;10)

բ. Գոհարը x տարեկան է և ունի 3 ծոռ:

Պատ.՝ (70;85)

գ. Արմենը x տարեկան է, նրա ավագ եղբայրը` 15 տարեկան, իսկ կրտսեր եղբայրը` 11 տարեկան:

Պատ.՝ (11;15)

դ. Հայկը x տարեկան է և դպրոցական: Հայկը 2 տարի սովորել է 3–րդ դասարանում, 1 տարի` 5 – րդ, իսկ 2 տարի` 9 – րդ դասարանում:  Որքան հասկացաք Հայկը դպրոցում շատ վատ է սովորում:

Պատ.՝ (15,17)

 1. Հնարավո՞ր է կազմել արտահայտություն, որը պարունակի.

ա. 2 փակագիծ, (հնարավոր է)

բ.3  փակագիծ, (անհնար է, որովհետև փակագծերը պետք է փակ լինեն)

գ. կենտ թվով փակագծեր: (անհնար է, որովհետև փակագծերը պետք է փակ լինեն)

8.Արդյոք սա իրակա՞ն է:  Ինչպե՞ս է հնարավոր:

tilted-house-impossible-object-optical-illusion

Թեքը ճանապարհն է, ոչ թե տունը:

 1. Ո՞րը ավելի շուտ կլցվի:

2222

3

 1. Արդյո՞ք.

ա/ {1,2} = {2,1}  այո                          գ/ {1,2,3} = {3,1,2} այո

բ/ {1,2} = {1,1,2}   այո                       դ/ {1, a} = {1,2} անհնար է ասել

Երկու բազմություններ կոչվում են հավասար, եթե նրանք կազմված են միևնույն տարրերից:

11.Օգտագործելով միայն մեկ ուղիղ գիծ`հավասարությունը ճիշտ դարձրու.

5+5+5=550 ?

 1. By looking into rebus below, you need to decipher the hidden month name hidden in the picture below. Can you do it ?

Guess The Month Picture Rebus Puzzle

JULY

 1. Գտեք 10 -ի բնական բաժանարարների բազմությունը:  Պատասխանը գրառեք մաթեմատիկորեն գրագետ:

(1, 2, 5, 10)

 1. Գրեք 20 -ի այն բազմապատիկների բազմությունը, որոնք 100-ից փոքր են:  Պատասխանը գրառեք մաթեմատիկորեն գրագետ:

(20, 40, 60, 80)

 1. Գրեք այն պարզ թվերի բազմությունը, որոնք փոքր են 40 -ից:  Պատասխանը գրառեք մաթեմատիկորեն գրագետ:

(2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 27, 29, 31, 37

 1. Արդյո՞ք իրար հավասար են.

ա/ 10 -ից փոքր կենտ բնական թվերի բազմությունը և {1, 3, 5, 7, 9} բազմությունը:

Այո

բ/ 10-ից մեծ և 20-ից փոքր կենտ թվերի բազմությունը և  20-ից մեծ և 40 -ից փոքր զույգ թվերի կեսերի բազմությունը:

(11, 13 ,15, 17, 19)(11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19)

Ոչ

 1. Գտեք 100 -ից փոքր այն բնական թվերի բազմությունը, որոնց բաժանարարների գումարը հավասար է իրենց կրկնապատիկին:  Պատասխանը գրառեք մաթեմատիկորեն գրագետ:

Պատ․՝ (6, 28)

 1. Քանի՞ տարր ունի բազմությունը:

ա/ {1,{1}}          1

բ/ {1,2,{1,2}}     2

գ/{1,{1} {{1}}}    1

դ/ {{Ø}, Ø}        0

19. Անգլերեն լեզվով հանելուկներ

a)

Give me food, and I will live;

Give me water, and I will die.

What am I?

fire

b)

The man who invented it doesn’t want it.

The man who bought it doesn’t need it.

The man who needs it doesn’t know it.

What is it?

coffin

c)

I have holes in my top and bottom, my left and right, and in the middle. But I still hold water. What am I?

sponge

d)

A certain crime is punishable if attempted but not punishable if committed. What is it?

Suicide

#4 (8- րդ դաս․)

1. Կարո՞ղ եք հաշվել պուճուրիկ սև կետիկները

111

Պատ․՝ Սև կետիկներ չկան

2․ Այսօր Շաբաթ է։ 71 օր հետո շաբաթվա ո՞ր օրը կլինի։

111

Պատ․՝ Կիրակի

3․ Գիտե՞ք, որ կարող եք որոշել օդի ջերմաստիճանը `լսելով ծղրիդին:  Եթե n -ով նշանակենք մեկ րոպեում ծղրիդի արձակած ճռռոցների թիվը, ապա օդի ջերմաստիճանը ֆարենհայտներով կարտահայտվի F = 0.25 n + 37 հավասարությամբ:

ա/ Որոշեք օդի ջերմաստիճանը, եթե ծղրիդի արձակած ճռռոցների թիվը րոպեում եղել է 200:

F = (0.25*200)+37

Պատ․՝ F = 87

բ/ Ցելսիուսով արտահայտեք օդի ջերմաստիճանի կախվածությունը n-ից:

F=1,8C+32

գ/ Որքա՞ն է այսօր օդի ջերմաստիճանը` արտահայտած ֆարենհայտերով:

F = 1,8C+32

Պատ․՝ F = 57,2

4․ Եթե մարդու հասակը h սմ է, իսկ քաշը m կգ, ապա նորմալ մարդու քաշը պետք է որոշվի         m = 0.9 h – 90 բանաձևով:

ա/ Որքա՞ն պետք է լինի  150 սմ հասակ ունեցող մարդու քաշը:

m= (0,9*150) – 90

m= 45 կգ

բ/ Քո հասակի համեմատ արդյոք դու ճիշտ քաշ ունե՞ս:  Հաշվիր:

m=0,9*157-90

m=51,3

5.  Հայացքը շարժելով աջ ու ձախ՝ նայեք խաչին։  Ի՞նչ է կատարվում։

111

Պատ․՝ շարժվում են քառակուսիները

6. Մաթեմատիկական սիմվոլների և գործողությունների միջոցով ստացեք ճիշտ հավասարություններ։

(0!0!0!)! = 6
(1!1!1!)! = 6
2+2+2 = 6
3*3-3 = 6
(4-4:4)! = 6
5:5+5 = 6
(6-6)+6 = 6
7-7:7 = 6
³√8+³√8+³√8 = 6
(9+9)։√9 = 6

#2 (8-րդ դաս․)

1.Ո՞րը կնախընտրեք. 10 դրամների 2 կիլոգրամը, թե՞20  դրամների 1 կիլոգրամը, եթե հայտնի է, որ 20 դրամանոց մետաղադրամը 2 անգամ ծանր է 10 դրամանոց մետաղադրամից:

Լուծում.

Եթե 20 դրամանոց մետաղադրամը 2 անգամ ծանր է 10 դրամանոց մետաղադրամից, և գիտենք որ առաջրկվում է ընտրել կամ 10 դրամների 2 կիլոգրամ կամ 20  դրամների 1 կիլոգրամը նկատվում է, որ եթե կա x քանակությամբ 20 դրամանոց կոպեկներ, ապա մյուսում կա 2x քանակությամբ 10 դրամանոց կոպեկներ, այսինքն երկու իրար հավասար են: Բայց շատ 10 դրամներ ես չեմ նախնտրում, դրա համար կնախնտրեի 20 դրամանոցները:

2.Հարցականի փոխարեն գրիր ճիշտ թիվը

60

3.Հարցականի փոխարեն գրիր ճիշտ թիվը

Պատ.՝

17

4.Ի՞նչ ես տեսնում

111

2 դեմք

1 բաժակ

5.Ո՞ր շրջանն է ավելի մեծ

111

Պատ.՝

Հավասար են

6. Կշեռքի մի նժարին դրեցին մի կտոր օճառ, իսկ մյուս նժարին` նույնպիսի կտոր օճառի 3/4-ը և 3/4 կգ:  Կշեռքը հավասարակշռվեց:  Որքա՞ն էր կշռում օճառը:

Լուծում.

¼ օճառը = 3/4 կգ

1 օճառը = ¾ կգ * 4 = 3 կգ

7. Մայրը առավոտյան իր երեք տղաների համար թողեց մի ափսե խնձոր, ինքը գնաց աշխատանքի:  Առաջինը զարթնեց մեծ տղան:  Նա կերավ խնձորների 1/3-ը և գնաց:  Այնուհետև զարթնեց միջնեկ տղան:  Նա էլ մտածեց, որ եղբայրները դեռ չեն կերել, ինքը կերավ մնացած խնձորների 1/3-ը և գնաց:  Վերջում փոքր եղբայրը վարվեց ճիշտ նույն կերպ:  Երբ մայրը տուն վերադարձավ, տեսավ, որ ափսեում մնացել է 8 խնձոր:  Իսկ քանի՞սը կար սկզբում:

Պատ.՝

29

8. What does this message say ?  (This type of code is known as a Caesar Box (Julius Caesar was the first to write codes this way.)

G T Y O R J O T E O U I A B G T

G T Y O

R J O T

E O U I

A B G T

GREAT JOB YOU GOT IT

 

9. Հնարավո՞ր է նման բան

111

#3 (8- րդ դաս․)

ԽՆԴԻՐ  #1

Երևանի կենադանաբանական այգու ուղտայծերի սննդակարգում գրանցված են 9 անուն կերակրատեսակ (խնձոր, գազար, կաղամբ, ճակնդեղ, եգիպտացորենի հատիկ, վարսակ, գարի, ցորենի թեփ, խոտ)։  Իսկ այգու գետաձին ուտում է 11 անուն կերակրատեսակ։ Ընդանուր առմամբ քանի՞ կերակրատեսակ են ուտում երկու կենդանիներն իրար հետ, եթե գետաձիու և լամաների (ուղտայծ) կերակրացանկի տեսակներից 6-ը նույն մթերքներն են (խնձոր, գազար, կաղամբ, ճակնդեղ, ցորենի թեփ, խոտ)։

Պատ.՝ 14

ԽՆԴԻՐ # 2

Մինչև 6 ամսական պիթոն օձը մաշկը փոխում է ամեն ամիս,  6 ամսականից մինչև 1 տարեկան`​ 1,5 ամիսը մեկ, իսկ 1 տարեկանից բարձր`​ 2 ամիսը մեկ:  Կախված օձի տեսակից` մաշկափոխությունը տևում է յոթ օրից մինչև երկու շաբաթ:  Քսանհինգ տարեկան պիթոնը իր ողջ կյանքի ընթացքում քանի՞ անգամ է մաշկը փոխել:

Պատ.՝ 160

ԽՆԴԻՐ #3

Երևանի կենդանաբանակ այգում ապրում է 21 եվրոպական եղնիկ:  Եվրոպական եղնիկները այգում կերակրվում են ամեն օր` օրը 3 անգամ:  Մեկ եղնիկի կերը բաղկացած է 3 հիմնական մասից.

Հյութալի կեր (խնձոր, գազար, կաղամբ ճակնդեղ),

Խտացված կեր (եգիպտացորենի հատիկ, վարսակ, գարի, ցորենի թեփ),

Չոր կեր (ծղոտ, առվույտ, սարի խոտ) :

Մեկ եվրոպական եղնիկը օրական ուտում է 2.6 կգ կեր ( հյութալի և խտացված կեր, որից 1.2 կգ-ը խտացված կեր է) և (2-5) կգ չոր կեր (թարմ խոտ`կախված սեզոնից):

Եղնիկներից 6-ը ծնվել են 2016 թ.-ի հունիս ամսին: Մինչև մեկ տարեկան դառնալը (մինչև 2017 թ.-ի հունիս ամիսը) նրանք ուտում են հասուն եղնիկի կերաբաժնից 50%-ով քիչ:

Քանի՞ գրամ հյութալի կեր կպահանջվի Երևանի կենդանաբանական այգու բոլոր եվրոպական եղնիկներին 2017 թ.-ի ապրիլ ամսվա ընթացքում կերակրելու համար:

Լուծում՝

2.6-1.2=1.4

1.4:2=0.7

0.7*366=256.2կգ

1.4*366=512.4կգ

256.2+512.4=768.6կգ

768.6:3=256.2կգ

Պատ․՝ 256,2 կգ

 

 1. Ի՞նչ տարբերություն կա

111

Պատ.՝ մեկը ճանճ է, մյուսը՝ մոծակ

2. Գծերից քանի՞սն են իրար զուգահեռ

111

Պատ.՝ բոլորը

3. Ի՞նչ ես տեսնում նկարում

111

Պատ.՝ երեխա

4. 90 ուսանողներ տարբեր սպորտային խաղերի մրցումների են մասնակցում։  Ոսանողներից քանի՞ մարդ է, որ բոլոր սպորտաձևերի մրցումներին էլ մասնակցում է։

էէէ

Պատ.՝5

5. Եթե

29 – 1 = 30

9 – 1 = 10

14 – 1 = 15

ապա կարող ես ապացուցել, որ
11 – 1 = 10 ?

 

XXIX-I=XXX

IX-I=X

XIV-I=XV

XI-I=X