Category: Հանրահաշիվ

05/30/19

1

130/(26/13)=65

2

14430/(9620/26)=39

3

25կգ 200գ=25200գ

31կգ 680գ=31680գ

31680/(25200/35)=44

4

300/75=4

4/4=1

5

Ա

3*2*2=12

Բ

(3/3)*4*3=12

6

1ձիուն 5 օրում = 100 կգ

1ձիուն 1 օրում = 20 կգ

20*4*7=560

7

(18-4*2)/2=5

8

234 x=?

195 x=85կգ

195/234 պարկը=85կգ

X=85/195

234 x=234*85/195=102

9

8*15=120

480/120=4

560/4=140

140/14=10

12

30կմ/ժ

13

4*26=104

312-104=208

208/4=52

52 կմ/ժ

05/27/19

22.

(140-20):20=6

23.

100*169+18=16918

24.

42*70=2940

25.

4575/3=1525

26.

2*2=4

27.

5*23=40

28.

0+24/2=12

12+24/2=18

18+24/2=21

29.

9  –  9

14  –  4

14  –  6

30.

8  –  8

4  –  12

10  –  6

31.

25  –  16  –  11

14  –  16  –  22

14  –  32  –  6

30  –  16  –  6

15.05.2019թ.

Թեմա՝ Ֆունկցիա, գրաֆիկը
Կառուցում ենք y=|x|  ֆունկցիայի գրաֆիկը:

Առաջադրանք 1.
Կառուցել հետևյալ ֆունկցիաների գրաֆիկները՝
y=-|x|

y=|x+2|


y=2|x|


y=2|x+1|


y=-3|x|

06.05.2019թ.

Թեմա՝ Քառակուսային եռանդամի վերլուծումը գծային  արտադրիչների
Քննարկում ենք ինքնաստուգում 4-ը:
Յուրաքանչյուր համարի ա/բ/գ/ կատարում ենք դասարանում:

577.

ա)

x2-4x+3

D=42-(4*3*1)=4

բ)

x2-4x+4

D=42-(4*4*1)=0

գ)

x2+4x+5

D=42-(4*5*1)=(-4)

դ)

3x2-5x+3

D=42-(4*3*3)=-20

ե)

5x2-6x+1

D=62-(4*5*1)=16

զ)

4x2+4x+2

D=42-(4*4*2)=(-16)

578.

ա)

2x2-5x+3

D=25-24=1

x1=5+√1/6=1

x2=5-√1/6=2/3

2*(x-1)(x-2/3)

բ)

3x2+5x-2

D=25+24=49

49>0

x1=-5+√49/6=1/3

x2=-5-√49/6=-12/6=-2

3*(x-1/3)(x+2)

գ)

5x2-2x-3

D=4+60=64

x1=2+√64/10=1

x2=2-√64/10=(-3/5)

3*(x-1)(x+3/5)

579.

ա) x2+8x+15

D=64-60=4

x1=-8+√4/2=-2

x2=-8-√4/2=-6

3*(x+2)(x+6)

բ)

4x2-4x+1

D=16-16=0

x1=4+√0/8=1/2

3*(x-1/2)(x-1/2)

գ)

2x2-3x+4

D=9-32=(-27)

Ø

583.

ա)

x-2/x2-4

x-2/(x-2)(x+2)=1/x+2

բ)

x-1/x2-2x+1

x-1/(x-1)2=1/x-1

գ)

x2+x+1/x3-1

x2+x+1/(x-1)(x2+x+1)=1/x-1

584.

ա)

x-1/x2-3x+2

D=9-8=1

x1=3+√1/2=2

x2=3-√1/2=1

x-1/1*(x-2)(x-1)=1/x-2

բ)

x+1/x2-5x-6

D=25+24=49

x1=5+√49/2=6

x2=5-√49/2=-1

x+1/1*(x-6)(x+1)=1/x-6

գ)

x2-6x+5/x2-4x+3

D=36-20=16

x1=6+√16/2=5

x2=6-√16/2=1

D2=16-12=4

x1=4+√4/2=3

x2=4-√4/2=1

(x-5)(x-1)*(x-3)(x-1)=x-5/x-3

02.04.2019թ.

Դաս 16.

Հարցերի քննարկում:

Խնդիրներ՝

 

  1. Գտեք 2992−1681արտահայտության արժեքի վերջին թվանշան:

1-6=5

7+7=14

14/7=2

2*4+6*7=8+42=50

3.Դասարանում կա 27 սովորող: Յուրաքանչյուր տղա մարտի ութին շնորհավորական  բացիկ ուղարկեց  չորս աղջկա, իսկ  յուրաքանչյուր աղջիկ իր ստացած բացիկներով շնորհակալական  խոսք    ուղարկեց   հինգ տղայի: Քանի՞ աղջիկ և քանի՞  տղա կա դասարանում:

 

  1. Տառերը փոխարինեք թվանշաններով այնպես, որ հավասարությունը ճիշտ լինի:

ՄԱՐՏ=(Մ+Ա+Տ)4  

2401=(2+4+1)4
5.   «Ո՞վ է ուզում դառնալ միլիոնատեր» մաթեմատիկական խաղ- մրցույթ, հեղինակ՝  Հակոբյան Հասմիկը:  

Հեշտիցել հեշտ
6. Որքա՞ն է  (2019:2018-1):(1-2019:2018)  արտահայտության արժեքը:

(x-1):(1-x)=(-1)

  1. Ագարակում  շները և հավերը միասին ունեն  21 գլուխ և 64 ոտք։Քանի՞ շուն և քանի՞  հավ կա ագարակում։

21*2=42

64-42=22

22/2=11

21-11=10

01.04.2019թ.

Դաս  15.

1.Գարնանային արձակուրդի առաջադրանքների քննարկում:

2.Բլոգների թարմացում, աշխատանքների տեղադրում:

Խնդիրներ ֆլեշմոբից՝

1.

1*2*3*4 գրառման մեջ աստղանիշերը փոխարինեք գործողության նշաններով և փակագծեր օգտագործելով ստացեք բոլոր հնարավոր արժեքներից փոքրագույնը և նշեք այդ արժեքը:

1-2*3*4=(-23)

2.Քանի՞ հատ քառանիշ թիվ կա, որոնց առաջին և երրորդ թվանշանների գումարը մեծ է 15-ից, իսկ երկրորդ և չորրորդ թվանշանների գումարը փոքր է 4-ից:

60

3.Գտեք եռանիշ թվի և նրա թվանշանների գումարի հարաբերության հնարավոր ամենամեծ արժեքը:

100

  1. Կայքի ուսումնասիրում՝https://learningapps.org/

 Ո՞վ է ուզում դառնալ միլիոնատեր- խաղի ստեղծում:

https://learningapps.org/display?v=p81s7kbe219