Category: Երգեցողություն

Համաշխարհային պատմություն. տնային աշխտանք.

1.Ովքեր էին լուսավորյալ միապետները, ինչու էին այդպես անվանում:

բացարձակ միապետությունը գրեթե ամենուրեք դասային միապետությունով էր փոխվում իսկ Լուսավորականները հույս էին տածում, թե բացարձակ միապետը ունենալով համակողմանի կրթություն և կամք, կարող է տանել իր ազգին դեպի բարգավաճում: Շուտով երևացին լուսավորյալ միապետներ, որոնց գործունեությունը զգալի հետք է թողել պատմության մեջ: Այս երևույթը ավանդաբար անվանում են «Լուսավորյալ միապետներ» (միահեծնության) դարաշրջան։

3.Համեմատիր լուսավորական շարժման գործիչների և լուսավորյալ արքաների նպատակները:

Լուսավորական շարժման գործիչների և լուսավորյալ արքաների նպատակները  նույնն էին: Նրանք ցանկանում էին, որպեսզի իրենց ազգը, երկիրը բարգավաճի և բարելավվի: Նրանց տարբերությունը այն էր, որ լուսավորական գործիչները ազատությունն էին կարևորում, իսկ արքաները ուսումը:

4.Ապացուցիր կամ հերքի այն տեսակետը, որ լուսավորական շարժումը համամարդկային երևույթ չէ:

Լուսավորական շարժումը համամարդկային էր, քանի որ գործիչները ցանկանում էին, որպեսզի կարևորվի մարդու խոսքը, մարդ ունենա ազատ խոսքի իրավունք, ազատություն, իսկ դա բխում էր մարդկանց շահերից, քանի որ դա իսկապես կարևոր է: