Մխիթար Գոշ

Image result for Մխիթար Գոշ"

Մխիթար Գոշը ծնվել է Գանձակում: Աշակերտել է Հովհաննես Տավուշեցուն՝ ստանալով վարդապետի աստիճան: Այնուհետև տեղափոխվել է Կիլիկիա և  թաքցնելով, որ ունի  վարդապետի աստիճան, ուսանել է Սև սարի երևելի գիտնականների մոտ՝ մեկ անգամ ևս վաստակելով վարդապետի աստիճան: Հայրենիք վերադառնալով՝ նա  Գետիկ վանքում դպրոց է բացում և իր ստացած գիտելիքները փոխանցում աշակերտներին:

Որոշ ժամանակ անց երկրաշարժից վանքը և մոտակա գյուղերը  քանդվում են: Բայց Գոշը Զաքարյան իշխանների հովանավորությամբ Տանձուտա ձորում կառուցում է Նոր Գետիկ վանքը և երկու գյուղ:

Մխիթար Գոշը մեծ հարգանք էր վայելում ինչպես սովորական մարդկանց, այնպես էլ իշխանների մոտ: Նա գրել է 190 առակ: Հայտնի է նաև որպես օրենսդիր, գիտնական, մանկավարժ: Գոշի մահից հետո Նոր Գետիկ վանքը կոչվեց Գոշավանք:

Image result for Գոշավանք" Գոշավանք վանական համալիրի կազմում են եղել Ս. Աստվածածին, Ս. Գրիգոր  Լուսավորիչ եկեղեցիները, մատուռներ, զանգակատուն, ժամատուն, խաչքարեր և այլն: Գոշավանքի խաչքարերը կոչում են ասեղնագործ՝  իրենց բացառիկ գեղեցկության պատճառով:

Գոշավանքը ունեցել է վարժարան, համալսարան, ճեմարան, այնտեղ      գրվել, ընդօրինակվել և պահվել են բազմաթիվ ձեռագրեր:

10.04.2019; Գրականություն

Գրաբար

Կարդա «Արտաշես և Սաթենիկ» պատմության 2-րդ և 3-րդ պատվածները։ Համեմատիր աշխարհաբարի հետ։ Մեկնաբանիր

Քեզ եմ ասում, քաջ այր Արտաշես,

Որ հաղթեցիր ալանաց քաջ ազգին,

Ե՛կ լսիր իմ ալանների գեղաչյա դստեր խոսքը՝

Տուր պատանուն,

Որովհետև սոսկ քենի համար օրենք չկա, որ ղյուցազները

Այլ դյուցազների զավակներին

Զրկեն կյանքից

Կամ ծառա դարձնելով

Ստրուկների կարգում պահեն,

Եվ հավերժ թշնամություն

Երկու քաջ ազգերի միջև, հաստատեն:

  • Սաթենիկի արարքը։

 

  • Ալանաց արքայի պատասխանը արտաշեսի դայակ Սմբատին։

 

  • Արտաշեսի արարքը։

 

Անգիր սովորիր «Հեծաւ արի արքայ Արտաշես…» հատվածը։

10.04.2019

1.Տրված բառերից առանձնացրու հոմանշային 10 զույգ։
Հսկայական, ողորկ, համեստ, վիթխարի, դժվար, հավաքել, դյութիչ, հուզիչ, հմայիչ, ծավի,  ստերջ, բիլ,  դրվատել, դեղձան, գովել, դատարկել, սնապարծ, անպտուղ, պարպել, խոնավ, ժողովել, տամուկ, խրթին, հարթ:

Հսկայական-վիթխարի, ողորկ-հարթ, դժվար-խրթին ստերջ-անպտուղ, դրվատել-գովել, դատարկել-պարպել, ծավի-բիլ, դյութիչ-հմայիչ, ժողովել-հավաքել, տամուկ-խոնավ։

2. Յուրաքանչյուր տողում գտիր տրված բառի մեկ հոմանիշ։
ա) Լուռ
1. ակնդետ, անխոս, անթարթ
2. մշտապես, հանապազորդ, լռելյայն
3. անձայն, անքթիթ, անշեղ
բ) Գեղեցիկ
1. անբարետես, դեղձան, չքնաղ
2. գեղանի, կախարդական, լուսավոր
3. բյուրեղյա, չնաշխարհիկ, պատկերավոր
գ) Գովել
1. նախատել, բաղդատել, դրվատել
2. հարատևել, պարսավել, ներբողել
3. փառաբանել, ըմբոշխնել, կենսագործել
դ) Երեկո
1. արշալույս, վերջալույս, աստղալույս
2. տիվանդորր, արևամուտ, արեգնափայլ
3. ծեգ, իրիկնամուտ, ցայգ
ե) Ցանկալի
1. հանդուրժելի, զմայլելի, բաղձալի
2. տենչալի, պատկառելի, անհերքելի
3. նշմարելի, անդրդվելի, ըղձալի

3.Տրված բառերից առանձնացրու հականշային 10 զույգ։
Փութաջան, ամպոտ, դալար, ծույլ, ուսյալ, երկչոտ, հինավուրց, գագաթ,
օրինական, անջրդի, ապօրինի, ինքնահավան, նոսր, ողորկ, հեռավոր,
արատավոր, խորդուբորդ, ջրարբի, համարձակ, ջինջ, տգետ, հմուտ, ստորոտ, թանձր, անբասիր։

Փութաջան-ծույլ, ամպոտ-ջինջ, դալար-հինավուրց, ուսյալ-տգետ, գագաթ-ստորոտ, օրինական-ապօրինի, անջրդի-ջրարբի, նոսր-թանձր, ողորկ-խորդուբորդ, հմուտ-անբասիր։

4.Փակագծերում տրված բառերից ընտրիր նախադասությանը համապատասխանողը։
1. Գրախանութում վաճառվում է այդ բառարանի երկրորդ (հրատարակությունը, հրատարակչությունը)։
2. Այդ (հրատարակությունը, հրատարակչությունը) լույս է ընծայել գրքի
վերջին հատորը։
3. Նա այդ գործում մեծ (երախտիք, երախտագիտություն) ունի։
4. Այդ առաջարկը վեճերի ու քննարկումների (տեղիք տվեց, տեղի տվեց)։
5. Ամենուրեք (փտում, փթթում) էին կանաչ այգիներն ու գեղեցիկ ծաղկանոցները։
6. Բակում խաղացող երեխան (հովարով, հովհարով) գլխարկ էր դրել։
7. Զարմացած երեխան (թոթովեց, թոթվեց) ուսերը։
8. Մարզիկները մրցույթին մասնակցելու (հրավերք, հրավեր) էին ստացել։
9. Ջրատար խողովակի (փականը, փականքը) նորոգեցին։
10. Վարպետը (պատրաստականությամբ, պատրաստակամությամբ) օգնեց մեզ։

5.Տրված համանուններով կազմիր նախադասություններ։
1. սեր (կաթի երեսի թանձր շերտ). սեր (զգացմունք)

Արամ խաղտ փակի և արի կաթտ խմիր՝ արդեն սեր է առաջացել:

Բայց սերը մի զգացմունք է, որը Հոլմսին հասկանալի չէր:

2. կետ (կետանիշ, գծի հատվածի սահման). կետ (ջրային կաթնասուն կենդանի)

Այդ կետը կորդինատային հատվածի կենտրոնում դիր:

Ես փորձում էի ձուկ բռնել, ոչ թե կետ:

3. քանոն (ձողաշերտ՝ չափելու և ուղիղ գծելու համար). քանոն (երաժշտական գործիք)

Տղաս քանոնը անշարժ պահիր, որ գիծը կարողանաս տանել:

Տղաս դու քանոնտ շատ լավ ես նվագում, բայց ոչ մեկ չի ուզում լսել:

4. դող (մարմնի սարսուռ). դող (անվին անցկացվող ռետինե շրջանակ)

Երբ ես վերջապես հասկացա իրականությունը և մարմնովս դող անցավ։

 

5. տոն (ձայնաստիճան). տոն (նշանավոր իրադարձության նվիրված
հանդիսավոր օր)։

Երգիչը համերգի ընթացքում, մի տոն բարձր երգեց:

Ծննդյանս օրը ինձ համար տոն է:

 

10.02.2019

Բառերի տեսակներն ըստ իմաստի և ձևի։ Մենիմաստ և բազմիմաստ բառեր։ Բազմիմաստության մեջ փոխաբերության դերը։ Համանուն բառեր։ Հոմանիշներ և հականիշներ։

Առաջադրանքներ

1.Փոխաբերական իմաստով նախադասությունների մեջ կիրառիր հետևյալ բառերը.
փոր, թութակ, կապիկ, աղվես, սիրտ, սև, քաղցր։

Ինչն ա քո փորի ցավը:

Հերիք ա ինձ թութակություն անես:

Քեզ կապիկի նման մի պահի:

Դու ինձ թակարդը մի փորձի գցես այ աղվես:

Դու շատ փափուկ սիրտ ունես տղաս:

Հայաստանի սև օրերը եկել են:

Քաղցր խոսքերտ քեզ պահի:

2.Ընտրիր հոմանիշների հինգ եռյակ.
անշարժ, անսահման, անշուք, անբասիր, անուղղելի,անպատշաճ, անմիտ, անծայր, անկաշկանդ, անհարմար, անիմաստ, անեզր, անապակ, անպատեհ, անհեթեթ,
անպաճույճ, անաղարտ, անզարդ։

Անսահման – անծայր – անեզր

անպաճույճ – անշուք – անզարդ

անշարժ – անհարմար – անպատշաճ

անապակ – անբասիր –

անիմաստ – անմիտ –

 

3.Ընտրիր հականիշների վեց զույգ.
հակիրճ, հնաոճ, յուրային, բանիմաց պարտադիր, օտար, երկար, օրինաչափ,անտեղյակ, կամավոր, փառահեղ, սակավ, բազում, անկանոն։

հակիրճ – երկար

հնաոճ – 

 

4.ընդգծիր այն բառերը, որոնք համանուն ունեն.
ա) շվի, կար, վայրի, մայթ, նիզակ, աներ, ստեր, պայտ, վարսանդ, վանեցի
բ) բուն, ոլորել, անել, կողին, կաղին, շպար,բարձեր, մորի, վազի, լեզգի
գ) խարանել, անարգել, տեղալ, աղային, խնամի, թշնամի, սիրելիս, կրքեր, այրեր, կերկեր։

 

St. Valentine

On February 14, around the year 270A.D., Rome was in the days of Emperor Claudius II(the Cruel). The emperor had to maintain a strong army, but was having a difficult time getting soldiers to join his military. He believed that Roman men were unwilling to join the army because of their strong attachment to their wives, so to get rid of the problem, Claudius banned all marriages in Rome. But St. Valentine, realizing the injustice and started to help to perform marriages for young lovers in secret.

Հայոց լեզու; 09.27.19

Առաջադրանքներ

1.Սյունակներից ընտրիր մեկական նախածանց և արմատ, կազմիր նախածանցավոր բառեր։
9եր

1.

Գերխնդիր

Պարագիծ

Տարասեռ

Ապուշ

Ընդդեմ

Դժպատեհ

2.

Ենթախումբ

Հարդիր

Ապաշնորհ

Բացորոշ

Թերակշիռ

Մակդիր

3.

Ընդարձակ

Արտերկիր

Մականուն

Չկամ

Բաղաձայն

Ենթահարց

4.

Փոխարքա

Տգետ

Ստորաքարշ

Ներգաղթ

Համաձայն

Տրամաբան

5.

Անդրշիրիմ

Դժգոհ

Ենթադաս

Հականիշ

Մակաբույծ

Արտասովոր

6.

Ենթասպա

Նախավկա

Բացակա

Մակնիշ

Տհաճ

Ընդհատ

2.Սյունակներից ընտրիր մեկական արմատ և վերջածանց և վերջածանցավոր բառեր կազմիր.

9եր1

1.

Փաստացի

Տիրացու

Ստուգարք

Տանջանք

Ջնջոց

Լեզվանի

2.

Կանացի

Գեղանի

Արգելոց

Պատվիրան

Լծկան

Չափածո

3.

Գուժկան

Զգոն

Հավաքածու

Այլակ

Խոսուն

Վարույթ

4.

Ծորան

Վարձու

Ելուստ

Նրբին

Խեցեղեն

Ջնջոց

5.

Բարձրույց

Սփոփանք

Ծորուն

Մատույց

Փութկոտ

Զազրելի

6.

Որսկան

Խցիկ

Թավուտ

Հնոտի

Գործոն

Ազդու

3.Սյունակներից ընտրիր մեկական արմատ և բարդ բառեր կազմիր.
9եր2

1.

Այգեգործ

Կարոտաբաղձ

Դյուրահալ

Խմբանկար

Ձկնորս

Մրգավաճառ

2.

Մաքրամաքուր

Քնքշասիրտ

Դեղնակտուց

Ալեծուփ

Աշնանացան

Աշխարհակալ

3.

Կարտաբեր

Գնդասեղ

Արևազօծ

Ծաղկաշղթա

Մանկամարդ

Ծանրակշիռ

4.

Ամսավճար

Բարեսիրտ

Տաղվահար

Հաշվեկշիռ

Մկնդեղ

Ընձուղտ

Գրաբար

Հատվածը բարձրաձայն կարդա գրաբար և աշխարահաբար:

Այս բառերն ու բառաձևրը գտիր և դուրս գրիր գրաբար հատվածից. ժողովում է(Ժողովէ), լինում է(լինի), տեղի է տալիս (նահանջում է)(տեղի տայ), անցնում է(անցանէ), բանակում է (բանակ է դնում)(բանակի առ), գալիս է(գայ), ձայնում է (ձայն է տալիս)(ձայնէ ի), այս ժամանակ(Զայսու ժամանակ ), պատանու քույրը(քոյր պատանւոյն), գետի ափը, Արտաշեսի բանակը(Արտաշէս բանակի), գնալով, հասնելով, միաբանվելով,բոլոր լեռնականների հետ միաբանվելով, ձերբակալելով(ձերբակալ արարեալ), մեծ բազմությամբ, երկու քաջ և աղեղնավոր ազգերի միջև(պատերազմ ի մէջ երկոցունց ազգացն քաջաց եւ աղեղնաւորաց), Ալանների արքայի որդուն, գետը նրանց միջև(գետն ընդ մէջ նոցա), երդումներ և դաշինք, ալանների երիտասարդները:

Ի՞նչ վերաբերմունք ունի հեղինակն ալանների նկատմամբ (գրիր և պատճառաբանիր):

Հեղինակը արտաշեսին համարում է իր գլխավոր կերպարը, սակայն ալաններին հարգում է: Եվ ապացույցն այն է, որ նա ասում է, որ պատերազմ է տեղի ունենում երկու քաջ և աղեղնավոր ազգերի միջև:

Ի՞նչ իմացար Արտաշեսի և Սաթենիկի մասին: